Dầu D.O là dầu gì? giá dầu d.o hôm nay

Mời cập nhật thông tin về dấu D.O, những thông tin chi tiết xoay quanh về giá, và những câu hỏi kiến thức về dầu D.O.

Dầu D.O là dầu gì? giá dầu d.o hôm nay

Dầu D.O là dầu gì? 

Dầu diesel, còn gọi là dầu gazole, là một loại nhiên liệu lỏng, sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ có thành phần chưng cất nằm giữa dầu hỏa (kesosene) và dầu bôi trơn công nghiệp(lubricating oil). Chúng thường có nhiệt độ bốc hơi từ 175 đến 370 độ C. Các nhiên liệu Diesel nặng hơn, với nhiệt độ bốc hơi 315 đến 425 độ C.

Các thông số kĩ thuật về dầu D.O

Các tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu Diesel Loại nhiên liệu Diesel Phương pháp thử
DO DO
0,5% S 1,0% S
1 Chỉ số cetan ≥ 50 ≥ 45 ASTM D 976
2 Thành phần chưng cất, t °C
50% được chưng cất ở 280 °C 280 °C TCVN
90% được chưng cất ở 370 °C 370 °C 2693–95
3 Độ nhớt động học ở 20 °C 1,8 ÷ 5,0 1,8 ÷ 5,0 ASTM D 445
(đơn vị cSt: xenti-Stock)
4 Hàm lượng S (%) ≤ 0,5 ≤ 1,0 ASTM D 2622
5 Độ tro (% kl) ≤ 0,01 ≤ 0,01 TCVN 2690–95
6 Độ kết cốc (%) ≤ 0,3 ≤ 0,3 TCVN6 324–97
7 Hàm lượng nước, tạp chất cơ học (% V) ≤ 0,05 ≤ 0,05 TCVN 2693–95
9 Ăn mòn mảnh đồng ở 50 °C trong 3 giờ N0 1 N0 1 TCVN 2694–95
10 Nhiệt độ đông đặc, t °C ≤ 5 ≤ 5 TCVN 3753–95
11 Tỷ số A/F 14,4 14,4

Dầu D.O hôm nay giá bao nhiêu?

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít;

Xăng RON95 không cao hơn 20.134 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.657 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 15.611 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.115 đồng/kg

Bản tin cập nhật giá dầu d.o hôm nay tới đây là hết mời tiếp tục cập nhật thông tin tại chuyên mục “giá xăng dầu”.