Đừng đốt tiền dốt vì thiếu hiểu biết về tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì?

Rất nhiều người hiện đang làm việc trong nghành tài chính ngân hàng vẫn lúng túng khi hỏi về tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Đừng lo, bài viết này sẽ mang lại cho bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn vể hạn chế việc đừng đốt tiền dốt vì thiếu hiểu biết về tỷ lệ dự trữ bắt buộc một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Khái niệm tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì?

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có tên bằng tiếng anh là cash reserve ratio là một khái niệm được ngân hàng trung ương quy định chung về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản.

Trong đó, ngân hàng không được phép giữ tiền mặt ít hơn tỷ lệ này mà chỉ có thể giữ tiền mặt cao hơn hoặc bằng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại sẽ cần đảm bảo suy trì 2 yếu tố quan trọng sau đây:

  • Tuyệt đối không để xuất hiện tình trạng thiếu hụt tiền mặt tại các ngân hàng thương mại bằng cách phải vay thêm tiền mặt từ ngân hàng trung ương để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
  • Đây là một trong những công cụ của ngân hàng trung ương nhằm thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách làm thay đổi số nhân tiền tệ.

Rất nhiều người hiện đang làm việc trong nghành tài chính ngân hàng vẫn lúng túng khi hỏi về tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Đừng lo, bài viết này sẽ mang lại cho bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn vể hạn chế việc đừng đốt tiền dốt vì thiếu hiểu biết về tỷ lệ dự trữ bắt buộc một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Ngoài ra, dự trữ (reserves) là số tiền gửi mà các ngân hàng thương mại (định chế tài chính được phép nhận tiền gửi) giữ lại để đáp ứng yêu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương (thường gọi là dự trữ bắt buộc) và nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng.

Hi vọng với sự chia sẻ từ bài viết này sẽ bổ sung thêm kiến thức cho bạn đọc trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều diễn biến khó lường xung quanh những vấn đề mâu thuẫn lợi ích quốc gia thế giới.

Theo sntv