Hợp đồng mùa vụ là gì?

Khi đi làm với vị trí chính thức, bạn bắt buộc phải có một hợp đồng lao động nhằm tăng tính kiểm soát và xác nhận rõ ràng từ phía công ty những gì bạn được nhận từ công ty và bạn cần làm gì theo hợp đồng đó. Có những loại hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng lao động không thời hạn. Vậy hợp đồng mùa vụ là gì nó được xem như là một hợp đồng có thời hạn được ký với những điều khoản cho cá nhân với tổ chức trong các vấn đề pháp lý cần xác lập giao kết hợp đồng để nhất quán và thông nhất làm việc và thực hiện tuân theo những điều khoản như hợp đồng đã đề ra.

Quy định trong quyền và nghĩa vụ của hợp đồng mùa vụ là gì

Khác với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng này có sự xác nhập pháp lý giữa hai bên không xác định thời hạn hay là thời điểm mà cá nhân hoặc tổ chức muốn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với hợp đồng mùa vụ là gì, hay còn gọi là hợp đồng xác định thời hạn, đó là hợp đồng mà cả hai bên được xác định rõ thời hạn, cũng như thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng đó trong các khoảng thời gian khác nhau, từ đủ 12 tháng cho đến 36 tháng (từ 1 đến 3 năm).

Hợp đồng mùa vụ là gì?
Hợp đồng mùa vụ là gì?

Tuy nhiên để chính xác hơn về hợp đồng mùa vụ thì đó là một công việc nhất định có thời hạn hợp đồng dưới 12 tháng (dưới 1 năm), tổ chức có nhiệm vụ trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, thời hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên cũng còn những loại hồng mùa vụ cần phải lưu ý, hình thức hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng có thể được trao đổi qua hình thức bằng miệng. Ngoài ra với hợp đồng mùa vụ (xác định kỳ hạn) chỉ được ký thêm 1 lần nữa và sau đó nếu vẫn còn làm việc thì bắt buộc phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Chính sách bảo hiểm của hợp đồng mùa vụ là gì

Người làm việc hay cá nhân đứng tên hợp đồng pháp lý làm việc với công ty, nếu mùa vụ từ 3 tháng trở lên đều phải bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Các bảo hiểm xã hội sẽ được đăng ký cho các nhân viên có hợp đồng hợp lệ từ hợp đồng không xác định thời hạn, hay xác định thời hạn từ 3 đến 12 tháng kể cả hợp đồng lao động đối với cá nhân 15 tuổi. Điều khoản này đã được đi vào công nhận và thực hiện từ tháng 1 năm 2018 nhằm đảm bảo chất lượng cho các nhân viên trong tổ chức.