Sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay: triển vọng lớn nhưng cũng đầy thách thức

Nhận định mới đây của các chuyên gia chứng khoán cho thấy: Sàn chứng khoán việt nam hiện nay có nhiều triển vọng lớn nhưng cũng đầy thách thức.

Toàn cảnh sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay

Nhận định chung của nhiều nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp về sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay chính là thách thức lớn, cơ hội lớn.

1. Cơ hội mở rộng thị trường chứng khoán Việt Nam lớn hơn

Nền kinh tế Việt Nam giữ được đà tăng trưởng cao và ổn định ít nhất trong 5 năm gần đây khiến cho các lực hút dòng vốn đầu tư nước ngoài trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

Những nổ lực của chính phủ về ổn định kinh tế ở khía cạnh vĩ mô như: hệ thống tài chính tiền tệ, kể cả tỷ giá, lãi suất tín dụng,… giúp cho nền kinh tế có sự ổn định và vững chắc hơn.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam 2019 sẽ gánh vai tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhiều hơn

Nghị quyết 69 của Quốc hội và chuẩn bị có Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này. Về phía Ngân hàng Nhà nước, nền kinh tế có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động thách thức hơn, nên công tác điều hành chính sách cũng như hành động của doanh  nghiệp, của nhà đầu tư đều cần quan sát rất kỹ và sự thận trọng, mới có thể vững vàng tăng trưởng.

Kỳ vọng điểm mới là thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi Nghị định 136/2018/NÐ-CP được đưa vào triển khai. Cùng với việc tái cấu trúc TTCK, trong đó có tái cấu trúc Sở Giao dịch chứng khoán, câu chuyện xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ là một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý cũng như các thành viên liên quan.
Thị trường này cần sớm được định hình và đưa vào hoạt động để tạo một kênh huy động vốn, kênh đầu tư mới trong nền kinh tế. Để định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh nền tảng pháp lý, sự nỗ lực của các thành viên, hiệp hội trái phiếu, nhà quản lý, thì việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức định mức tín nhiệm… cũng là những phần việc không thể thiếu.

3. Nền tảng công nghệ mới mở ra cơ hội cung cấp các sản phẩm mới trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Việc triển khai dự án công nghệ thông tin hiện đại với nhà thầu là Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc sẽ giúp thay đổi hoàn toàn nền tảng công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao trong tương lai.

4. Chứng khoán bán trong ngày, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện…

Ở góc độ một tổ chức đứng sau, hỗ trợ cho các thành viên thị trường thực hiện các nghĩa vụ thanh toán sau giao dịch, VSD sẽ góp sức xây dựng nền tảng thị trường tốt hơn thông qua nhiều công việc cụ thể.

  • Xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán trong gói thầu 04.
  • VSD cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai Sở giao dịch chứng khoán triển khai nhiều nội dung liên quan đến Luật Chứng khoán. Phối hợp triển khai các sản phẩm mới.
  • Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, của người lao động so với các sản phẩm hiện có, đồng thời góp sức tạo ra tiện ích và an sinh cho xã hội. Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện sẽ có đầy đủ cấu phần như quỹ khác và cũng sẽ cung cấp một công cụ đầu tư mới.

Rõ ràng, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có khá nhiều cơ hội lẫn thách thức. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và của doanh nghiệp, hiệp hội thì những thay đổi lớn trong thị trường chứng khoán Việt sẽ vô cùng to lớn.