Sẽ không thừa nếu bạn hiểu chính xác “Tài sản chung của vợ chồng là gì”

Trong năm 2019 xuất hiện nhiều vụ ly hôn khiến cho dư luận xôn xao bàn tàn vô cùng xôi nổi. Điển hình chính là cặp vợ chồng tỷ phú cà phê Trung Nguyên tốn nhiều bút giấy nhất lịch sử chỉ vì tiền và chia tài sản sau khi ly hôn, sẽ không thừa nếu bạn hiểu chính xác “Tài sản chung của vợ chồng là gì” trước và sau khi cưới.

Định nghĩa tài sản chung của vợ chồng là gì?

Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định, tài sản chung của vợ chồng là những thứ của cải tài sản mà trong thời kỳ hôn nhân hai người cùng chung sống với nhau làm ra như: Xe, nhà, đất…từ các hoạt động kinh doanh, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Chỉ tính trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.Trong năm 2019 xuất hiện nhiều vụ ly hôn khiến cho dư luận xôn xao bàn tàn vô cùng xôi nổi. Điển hình chính là cặp vợ chồng tỷ phú cà phê Trung Nguyên tốn nhiều bút giấy nhất lịch sử chỉ vì tiền và chia tài sản sau khi ly hôn, sẽ không thừa nếu bạn hiểu chính xác "Tài sản chung của vợ chồng là gì" trước và sau khi cưới.

Ngoài ra, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân còn có:

  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tất cả những quy định trên đều được quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP nêu rõ.

Việc chia ly là không ai muốn nhưng nếu một ngày xảy ra những biến động cuộc đời thì bắt buộc dù muốn hay không bạn cũng phải làm theo những quy định của pháp luật nhằm trả lại sự công bằng trong hôn nhân.

Theo sntv