Sự hài lòng của khách hàng là gì trong kinh doanh

Dù bạn đang hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào của công việc thì cũng cần mang lại giá trị và niềm tin đối với khách hàng. Vậy theo bạn, sự hài lòng của khách hàng là gì trong kinh doanh, cần làm những gì để mang lại sự thỏa mãn Khách hàng cao nhất trong bối cảnh thị trường đang có sự cạnh tranh gay gắt.

Định nghĩa sự hài lòng của khách hàng là gì?

Theo chuyên gia nghiên cứu hàng đầu Philip Kotler, sự hài lòng của khách hàng có tên tiếng anh là Customer satisfaction chính là mức độ trạng thái cảm giác của đối tượng khách hàng cảm thấy thích thú và chấp nhận sau khi so sánh kết quả từ một loại sản phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng của chính họ.

Mức độ hài lòng của khách hàng sẽ phụ thuộc vào những yếu tố chính sau đây:

  • Nếu kết quả thực tế thấp hơn sự kỳ vọng thì khách hàng không hài lòng.
  • Nếu kết quả thực tế tương xứng với sự kỳ vọng thì khách hàng sẽ hài lòng.
  • Nếu kết quả thực tế cao hơn sự kỳ vọng thì khách hàng rất hài lòng.

Dù bạn đang hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào của công việc thì cũng cần mang lại giá trị và niềm tin đối với khách hàng. Vậy theo bạn, sự hài lòng của khách hàng là gì trong kinh doanh, cần làm những gì để mang lại sự thỏa mãn Khách hàng cao nhất trong bối cảnh thị trường đang có sự cạnh tranh gay gắt.

Một cuộc khảo sát thực tế cho thấy, sự kỳ vọng của khách hàng là kết quả của một thời gian dài cùng với kinh nghiệm mua sắm, từ bạn bè, đồng nghiệp và từ những thông tin của người bán và đối thủ cạnh tranh.

Để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, các doanh nghiệp cần đưa ra những chiến dịch marketing hấp dẫn nhầm thu hút lượt khách mua bằng việc giảm giá sản phẩm tốt nhất, các chương trình ưu đãi…

Bạn có thể tham khảo các quy trình tư vấn đánh giá sự hài lòng của khách hàng dưới đây:

  • Giai đoạn 1: Nghiên cứu ban đầu
  • Giai đoạn 2: Lập kế hoạch nghiên cứu
  • Giai đoạn 3: Tiến hành nghiên cứu
  • Giai đoạn 4: Xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu

Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về sự hài lòng của khách hàng mình để qua đó đưa ra những chương trình thực tế hơn cho khách hàng tiềm năng.

Theo sntv