Thị trường chứng khoán thứ cấp là gì?

Tìm hiểu về thị trường chứng khoán thứ cấp là gì? Các yếu tố, đặc điểm và cách phân loại thị trường này ra sao?

Định nghĩa thị trường chứng khoán thứ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Tại thị trường chứng khoán thứ cấp, các giao dịch chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp. Thị trường này đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

Đây là nơi trao đổi, mua bán các chứng khoán đã được phát hành. Nhà đầu tư mua đi bán lại chứng khoán nhằm vào một trong các mục đích: cất giữ tài sản tài chính, nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm, hưởng chênh lệch giá.

Thị trường thứ cấp có khả năng tạo ra chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt dễ dàng, thuận tiện. Tiền thu được sẽ không thuộc về nhà phát hành mà thuộc về nhà đầu tư bán chứng khoán, nhượng lại quyền sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư khác.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán thứ cấp

Một số đặc điểm nổi bật của thị trường chứng khoán thứ cấp có thể kể đến như sau:

  • Tính chất cạnh tranh hoàn hảo;
  • Thị trường có tính liên tục;
  • Khối lượng và nhịp độ giao dịch lớn gấp nhiều lần so với thị trường chứng khoán sơ cấp;
  • Hoạt động chủ yếu của thị trường chứng khoán thứ cấp là các nhà đầu tư thực hiện chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán và tiền cho nhau.

Phân loại thị trường chứng khoán thứ cấp

Thị trường chứng khoán thứ cấp được chia thành nhiều loại khác nhau dự theo tiêu chí nhất định.
1. Dựa vào tính chất tổ chức của thị trường:

  • Thị trường chứng khoán tập trung: việc thực hiện mua bán các loại chứng khoán niêm yết được tổ chức một cách chặt chẽ và được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung.
  • Thị trường chứng khoán phi tập trung là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết được các Công ty chứng khoán thực hiện qua mạng thông tin.

2. Dựa vào hàng hóa giao dịch trên thị trường:

  • Thị trường cổ phiếu;
  • Thị trường trái phiếu;
  • Thị trường chứng khoán phái sinh.