Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán và cách sử dụng?

Đối với nhà đầu tư và các tập đoàn lớn thì chỉ số chứng khoán là một thông tin rất quan trọng, nó thể hiện sự lên xuống thị trường của công ty và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cá nhân, tổ chức, thậm chí là nền kinh tế của nước nhà. Tất cả các thị trường chứng khoán đều xây dựng hệ thống chỉ số giá cổ phiếu cho riêng mình. Để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, một trong những lời khuyên của các nhà đầu tư lão luyện là bạn nên luôn theo dõi sát sao các chỉ số giá cổ phiếu trong ngày.

Chỉ số chứng khoán là gì?

Thị trường được biểu hiện năng động như thế nào thì phụ thuộc vào các chỉ số hiển thị trên sàn giao dịch chứng khoán. Qua các giá trị của chỉ số mới và cũ có thể đánh giá được thị trường, phản ứng sau các tin kinh tế và tin tạp đoàn (sáp nhập, mua lại và v.v) như nào. Chỉ số chứng khoán sẽ được tính dựa trên giá của các cổ phiếu (index giỏ). Ban đầu giá trị của cổ phiếu được tính bằng tổng giá trị hoặc sẽ cho một con số bất kỳ nào đó. Ngoài ra thì tỷ giá thường được nhân với một tỷ lệ đặc biệt nào đó. Thay đổi của index quan trọng hơn là giá trị tuyệt đối. Phụ thuộc vào thành phần các công ty trong giỏ có thể đánh giá thị trường nói chung, thị trường của một ngành (ví dụ như viễn thông, vận chuyển và v.v.). So sánh năng động các chỉ số có thể đánh giá được mức độ phát chiển của từng ngành kinh tế.

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán và cách sử dụng?

Giá trị chỉ số chứng khoán được tính như thế nào?

Thị trường chứng khoán ngày càng giao dịch sôi động, các chỉ số giá trị chứng khoán được tính cho:
– Từng cổ phiếu và có thông báo trên báo chí.
– Tất cả cổ phiếu thuộc thị trường của một quốc gia, như chỉ số giá Hangseng của Hồng Kông; chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Hàn Quốc (KOSPI)…
– Từng ngành, nhóm ngành, như chỉ số giá cổ phiếu ngành công nghiệp của Mỹ (DJIA)
– Thị trường quốc tế như chỉ số Hangseng Châu á (HSAI), chỉ số Dow Joness quốc tế (DJWSI)…
Một số chỉ tiêu sau cũng thường được thống kê, tổng hợp đối với chỉ số giá và thông báo rộng rãi: chỉ số giá ngày đó, ngày đó so với ngày trước đó, so với đầu năm; chỉ số giá cao nhất, thấp nhất trong năm, số cổ phiếu có chỉ số tăng trong kỳ và giảm trong kỳ và phân tích biến động theo ngành…

Một khi gia nhập vào thị trường chứng khoán cả trong và ngoài nước, cần phải nắm bắt rõ được giá trị của các cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán như thế nào, vì sao được định giá như vậy, và những tập đoàn uy tín nào đáng để đầu tư. Chúc các bạn đầu tư thành công.